Cập nhật phân bổ visa và các thay đổi chương trình định cư Úc có hiệu lực từ tháng 7/2021

Năm 2020, cũng như bối cảnh toàn thế giới, định cư Úc chịu nhiều ảnh hưởng từ việc đóng cửa biên giới, hạn chế nhập cảnh của quốc gia này. Tuy nhiên, chính phủ Úc vẫn cố gắng thúc đẩy vấn đề nhập cư như một trong những biện pháp ổn định kinh tế và phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia. Từ tháng 7/2021, nước Úc sẽ áp dụng các cải tổ sau trong vấn đề định cư và phân bổ visa của năm tài chính 2020 – 2021.

Phân bổ visa các chương trình định cư Úc

Tổng số lượng visa định cư Úc vẫn là 160.000 cho năm tài chính 2020-2021. Trong khi hạn ngạch được giữ nguyên, việc phân bổ visa sẽ thay đổi. Cụ thể, visa chương trình gia đình sẽ tăng từ 47.732 lên 77.300 visa.

Để đảm bảo rằng Úc tuyển dụng những cá nhân tài năng giúp đất nước phục hồi kinh tế, thị thực Employer-Sponsored – Nhà tuyển dụng bảo lãnh, Global Talent – Tài năng Toàn cầu, Business Innovation – Đổi mới Kinh doanh và Investment Program – Chương trình Đầu tư sẽ được ưu tiên. Những người xin thị thực trong nước và thị thực người phối ngẫu/vợ chồng/đối tác (partner visa) trong các khu vực cũng sẽ là diện ưu tiên. Điều này nhằm khuyến khích di cư đến các khu vực của Úc.

Chương trình Kinh doanh, Đầu tư và Đổi mới

Chương trình định cư 2020-2021 nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế sau COVID-19. Vì lý do này, phân bổ visa cho chương trình kinh doanh, đầu tư và đổi mới đã tăng lên 13.500. Chính phủ sẽ cải tiến và tối ưu hoạt động của Chương trình Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp từ ngày 1/7/2021. Phí xin thị thực cũng sẽ tăng 11,3% kể từ thời gian nói trên.

Một trong những thay đổi chính là điều kiện yêu cầu chương trình Đổi mới Kinh doanh sẽ tăng lên để đảm bảo thu hút người nhập cư có kỹ năng kinh doanh được chứng minh. Nhà đầu tư muốn sở hữu thị thực Đổi mới Kinh doanh – Business Innovation (visa 188) được yêu cầu có tài sản kinh doanh và cá nhân trị giá $1,25 triệu (tăng từ $800.000) và có doanh thu hàng năm là $750.000 (tăng từ $500.000) để chứng minh sự nhạy bén trong kinh doanh của mình.

Chương trình Tài năng độc lập toàn cầu – Global Talent Independent (GTI)

Một “Lực lượng” Thu hút Nhân tài và Kinh doanh Toàn cầu (A Global Business and Talent Attraction Taskforce) sẽ được thành lập. Mục đích của tổ chức này là thu hút doanh nghiệp quốc tế và các tài năng xuất sắc đến Úc để giúp phục hồi kinh tế sau COVID-19. Ý tưởng này được xây dựng dựa trên chương trình Sáng kiến Nhân tài Toàn cầu (Global Talent Initiative) và Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp (Business Innovation and Investment Program) hiện có.

Dự kiến, chương trình GTI sẽ tăng gấp ba lần, từ 5.000 trước đây lên 15.000 visa từ 1/7/2021.

Chi tiết phân bổ visa Úc năm 2020-2021

  • Kỹ năng – Skill: 79.600 visa. Chương trình được thiết kế để nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế và lấp đầy tình trạng thiếu kỹ năng trên thị trường lao động.
  • Gia đình – Family: 77.300 visa. Thị thực diện này chủ yếu được tạo thành từ thị thực người phối ngẫu/vợ chồng/đối tác – partner visa, cho phép người Úc đoàn tụ với các thành viên gia đình từ nước ngoài và cung cấp cho họ con đường trở thành công dân.
  • Điều kiện đặc biệt – Special Eligibility: 100 visa. Diện này bao gồm thị thực cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Điều này có thể bao gồm các thường trú nhân trở lại Úc sau một thời gian xa và là chương trình có lượng phân bổ visa nhỏ nhất (100 nơi trong năm 2020-21).
  • Trẻ em – Child visa: 3.000 thị thực dành cho trẻ em trong năm 2020-2021.

Phân bổ visa định cư Úc 2020 – 2021

Stream and Category 2020-2021
Skill stream (Kỹ năng)
Employer Sponsored (Chủ lao động bảo lãnh) 22,000
Skilled Independent (Kỹ năng độc lập) 6,500
Regional (Khu vực) 11,200
State/Territory Nominated (Đề cử tiểu bang) 11,200
Business Innovation & Investment program

(Đổi mới kinh doanh & Đầu tư)

13,500
Global Talent (Tài tăng toàn cầu) 15,000
Distinguished Talent (Tài năng xuất sắc) 200
Skill Total (Tổng cộng diện Kỹ năng) 79,600
Family Stream (Gia đình)
Partner (Đối tác) 72,300
Parent (Cha mẹ) 4,500
Other Family (Gia đình khác) 500
Family Total (Tổng cộng diện Gia đình) 77,300
Special Eligibility (Điều kiện đặc biệt) 100
Child (estimate; not subject to a ceiling)

Trẻ em (dự kiến, không phải chịu mức trần)

3,000
Total (Tổng cộng) 160,000

Phân bổ visa theo tiểu bang nước Úc

Tiểu bang Skilled Nominated (Subclass 190) Visa Skilled Work Regional (Subclass 491) visa Business Innovation and Investment Program (BIIP)
ACT (Australian Capital Territory 802 598 30
NSW (New Southwale) 3,550 2,800 2,200
VIC (Victoria) 2,500 1,043 1,750
QLD (Queensland) 1,000 1,250 1,400
NT (Northern Territory) 500 500 75
WA (Western Australia) 1,100 340 360
SA (South Australia) 2,000 2,000 1,000
TAS (Tasmania) 1,000 1,750 45
Total 12,452 10,281 6,860

Nếu quan tâm đến các chương trình định cư Úc, mời bạn liên hệ CNW bằng cách điền vào form bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533 để được tư vấn 1:1 và thẩm định hồ sơ miễn phí.

Xem thêm thông tin định cư Úc: