Chương trình Doanh nhân Nông thôn Alberta – Sở hữu PR và kinh doanh tại Canada

Chương trình Doanh nhân Nông thôn giúp tỉnh bang Alberta đề cử doanh nhân đủ điều kiện và có năng lực đăng ký thường trú (PR) để bắt đầu một công việc kinh doanh mới hoặc mua một cơ sở kinh doanh hiện có tại một cộng đồng nông thôn ở Alberta.

Chương trình Doanh nhân Nông thôn Alberta – Sở hữu PR và kinh doanh tại Canada

Khung cảnh tại Alberta, Canada

Chân dung doanh nhân tại Alberta

Doanh nhân là người thành lập doanh nghiệp với mục đích kiếm lợi nhuận. Doanh nhân được coi là nhà sáng tạo, nguồn cung cấp ý tưởng mới, hàng hóa, dịch vụ và kinh doanh / hoặc quy trình sản xuất.

Các doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Alberta. Lực lượng này sử dụng kỹ năng và sự chủ động để dự đoán nhu cầu và tạo việc làm cho người dân bản xứ. Các doanh nhân chứng minh được thành công trong việc chấp nhận rủi ro khi thành lập doanh nghiệp sẽ được thưởng bằng lợi nhuận và các cơ hội tăng trưởng liên tục.

Chương trình The Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) – Nhập cư Lợi thế Alberta định nghĩa các cộng đồng nông thôn ở Alberta là bất kỳ cộng đồng nào có dân số dưới 100.000 người. AAIP sử dụng số liệu điều tra dân số mới nhất từ Statistics Canada ​​(Cục Thống kê Canada) để xác định dân số của một cộng đồng. Ngoài ra, cộng đồng phải ở bên ngoài Khu vực đô thị Điều tra dân số Calgary và Edmonton.

Các ứng viên quan tâm đến một cộng đồng nông thôn cụ thể ở Alberta nên kết nối với người đại diện liên hệ của cộng đồng để thảo luận về đề xuất kinh doanh và lên lịch chuyến thăm khảo sát. Mỗi cộng đồng sẽ có quy trình riêng để doanh nhân nước ngoài sắp xếp kế hoạch chuyến thăm khảo sát. Các cộng đồng chỉ gặp gỡ những doanh nhân tiềm năng mà họ cho là phù hợp.

Khi liên hệ với một cộng đồng, các doanh nhân cần sử dụng các thông tin về chi tiết liên hệ được liệt kê trong hồ sơ của mỗi nơi.

Chuyến đến Alberta khảo sát kinh doanh

Các ứng viên đến khảo sát kinh doanh cần phải đáp ứng các yêu cầu về thị thực để có thể đến Alberta. AAIP và cộng đồng sẽ không cung cấp thư hỗ trợ xin thị thực.

Trước khi đến Alberta, các ứng viên nên nghiên cứu các cơ hội thị trường có trong cộng đồng, yêu cầu cấp phép và đăng ký cũng như các bước liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Chuyến thăm khảo sát kinh doanh sẽ cung cấp cơ hội gặp gỡ với các đơn vị kinh doanh địa phương, cán bộ phát triển kinh tế từ cộng đồng cũng như bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào khác. Tất cả phục vụ cho mục đích tìm hiểu về môi trường kinh doanh địa phương cũng như các yêu cầu để xây dựng một doanh nghiệp thành công trong cộng đồng. Mục đích của chuyến thăm Alberta giúp doanh nhân đưa ra quyết định sáng suốt về việc điều hành và quản lý doanh nghiệp trong một cộng đồng nông thôn ở Alberta. Ứng viên cần lưu giữ hồ sơ về chuyến đi, bao gồm mọi liên hệ và cuộc họp, vì thông tin này sẽ cần thiết cho Báo cáo Chuyến thăm Alberta trong quá trình thực hiện hồ sơ.

Báo cáo Chuyến khảo sát Alberta phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp hoặc các tổ chức định cư mà ứng viên đã ghé thăm trong chuyến đi của mình, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại và email.
 • Mô tả về hoạt động hoặc cuộc họp, trình bày mối liên quan đến cơ sở kinh doanh hoặc khu định cư của bạn.
 • Bản sao danh thiếp bạn đã thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh đã liên hệ, có liên quan trong chuyến thăm Alberta (nếu có).
 • Chi tiết về chuyến thăm đến các địa điểm kinh doanh hiện tại và các cuộc gặp với chủ sở hữu nếu bạn đang có kế hoạch mua một doanh nghiệp hiện có. Bạn nên bao gồm tên doanh nghiệp, vị trí, tên và chi tiết liên hệ của chủ sở hữu hiện tại.

Sau chuyến thăm khảo sát kinh doanh đến Alberta, ứng viên cần cung cấp bản sao của Bản tóm tắt đầy đủ Đề xuất Kinh doanh chương trình Doanh nhân Nông thôn cho người liên hệ của cộng đồng nơi đặt doanh nghiệp. Điều này giúp cộng đồng xem xét lại các cuộc thảo luận của ứng viên trong chuyến thăm khảo sát kinh doanh.

Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh cung cấp thông tin về doanh nghiệp sẽ kinh doanh trong cộng đồng. Nếu cộng đồng cho rằng ứng viên và đề xuất kinh doanh mang đến lợi ích, một Thư hỗ trợ của cộng đồng sẽ được ban hành đồng thời ứng viên được xác nhận Bản tóm tắt đề xuất kinh doanh.

Thư Hỗ trợ của Cộng đồng và xác nhận Bản Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh đảm bảo cộng đồng nhận thức và ủng hộ doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ việc duy trì hoạt động của ứng viên ở Alberta. Cộng đồng có thể cung cấp thông tin bổ sung về địa chỉ liên hệ và hỗ trợ sẵn sàng để ứng viên chuyển đến và sớm triển khai kinh doanh.

Sau khi nhận được bản sao của Thư Hỗ trợ Cộng đồng và Bản Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh đã được phê duyệt từ cộng đồng, ứng viên có thể gửi Biểu hiện Quan tâm (EOI) tới AAIP.

Điều kiện yêu cầu chương trình Doanh nhân nông thôn Alberta

Để đủ điều kiện cho chương trình này, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Bảng 1. Yêu cầu đối với chương trình Doanh nhân Nông thôn

Chương trình Doanh nhân Nông thôn Alberta – Sở hữu PR và kinh doanh tại Canada

Các yếu tố giúp tăng cơ hội của ứng viên

Nếu ứng viên có một hoặc nhiều yếu tố trong Bảng bên dưới sau đây có thể làm tăng khả năng nhận được Yêu cầu nộp đơn đăng ký kinh doanh.

Bảng 2. Các yếu tố làm tăng cơ hội của ứng viên

Lựa chọn từ nhóm Biểu hiện Quan tâm EOI

AAIP hiện đang chấp nhận Biểu hiện Quan tâm (EOIs) theo chương trình Doanh nhân Nông thôn. Thông tin ứng viên cung cấp trong EOI, Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh, Bảng giá trị Thực tế và Thư Hỗ trợ Cộng đồng sẽ được đánh giá và AAIP sẽ cho điểm dựa trên Bảng Điểm chương trình Doanh nhân Nông thôn. Alberta chọn các ứng viên có điểm xếp hạng cao nhất và yêu cầu họ nộp Đơn đăng ký kinh doanh.

Bảng 3. Bảng điểm chương trình doanh nhân nông thôn Alberta

Quá trình lựa chọn và thông báo

Sau khi AAIP nhận được Đơn đăng ký kinh doanh của ứng viên sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí về tính đủ điều kiện. Điểm EOI của ứng viên sẽ được xác nhận. Viên chức Chương trình của AAIP có thể liên hệ với ứng viên để biết thêm thông tin.

AAIP không đảm bảo rằng tất cả các Đơn đăng ký Kinh doanh hoàn chỉnh nhận được sẽ được đánh giá hoặc tất cả các ứng viên đáp ứng các tiêu chí đánh giá sẽ được cấp Thư chấp thuận Đơn đăng ký Kinh doanh hay giấy chứng nhận đề cử. Việc AAIP nộp Đơn đăng ký kinh doanh hoặc đề cử không đảm bảo bạn sẽ được cấp thị thực thường trú nhân.

Tóm tắt các bước nộp đơn đăng ký Chương trình Doanh nhân Nông thôn Alberta

Bước 1: Tìm hiểu điều kiện chương trình và phác thảo ý định kinh doanh tại Alberta

Bước 2: Đến Alberta khảo sát kinh doanh

Bước 3: Nộp Biểu hiện quan tâm EOI Expression of Interest

 • Nộp hồ sơ online miễn phí. AAIP cho điểm EOI ứng viên trong vòng 30 ngày kể từ khi nộp.
 • Hồ sơ của ứng viên trong danh mục ứng viên EOI pool 12 tháng, sau 12 tháng sẽ bị hủy bỏ và ứng viên có quyền nộp đơn mới.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Sau khi nhận được yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, ứng viên cần nộp tất cả tài liệu được yêu cầu qua cổng thông tin của AAIP.

Bước 5: Đánh giá Đơn đăng ký kinh doanh

 • Sau khi nhận được Đơn đăng ký kinh doanh và các tài liệu hỗ trợ, AAIP sẽ đánh giá Đơn đăng ký của ứng viên.
 • Nhân viên AAIP có thể liên hệ với ứng viên qua email hoặc điện thoại nếu cần thêm thông tin để đánh giá Đơn đăng ký kinh doanh sẽ cho biết cách gửi thông tin.
 • Đơn Đăng ký Kinh doanh sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí về tính đủ điều kiện và Điểm EOI.

Bước 6: Ký thỏa thuận Hiệu suất kinh doanh (Agreement performance)

 • Nếu Đơn đăng ký kinh doanh được chấp thuận, ứng viên sẽ được gửi Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh qua email để xem xét và ký tên.
 • Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh của bạn là một thỏa thuận pháp lý giữa ứng viên và Tỉnh bang Alberta. Ứng viên phải ký, sao chụp và gửi email Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh tới AAIP trong vòng 14 ngày.
 • AAIP sẽ không xem xét bất kỳ yêu cầu nào thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận hoạt động kinh doanh ngoài việc gia hạn điều khoản của Thỏa thuận hoạt động kinh doanh sau khi ứng viên chấp thuận và ký.
 • Các doanh nhân được chấp thuận theo các tiêu chí doanh nghiệp đã thành lập ở Alberta không bắt buộc phải ký Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh. Những doanh nhân này sẽ được cấp giấy chứng nhận đề cử để nộp đơn xin thường trú cho IRCC.

Bước 7: Xin giấy phép lao động thời hạn 2 năm

 • Sau khi tất cả các bên đã ký Thỏa thuận hoạt động kinh doanh, AAIP sẽ cung cấp bản sao của Thỏa thuận hoạt động kinh doanh đã ký, Thư chấp thuận Đơn đăng ký kinh doanh cùng với Thư hỗ trợ 205 (a).
 • Thư Hỗ trợ 205 (a) cho phép ứng viên nộp đơn xin giấy phép làm việc hai năm cho Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Không có chi phí nào liên quan đến Thư hỗ trợ 205 (a) này. Bất kỳ yêu cầu hỗ trợ 205 (a) nào tiếp theo sẽ yêu cầu phí xử lý 100 CAD.
 • Ứng viên được yêu cầu nộp đơn xin giấy phép lao động cho IRCC cùng với Thư hỗ trợ 205 (a) trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được thư. Ứng viên được tạo điều kiện đến Alberta trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được Thư chấp thuận Đơn đăng ký Kinh doanh.
 • Ứng viên xin work permit với tư cách là nhà tuyển dụng trong Cổng thông tin nhà tuyển dụng của IRCC với tư cách là chủ doanh nghiệp (người tự kinh doanh và được miễn LMIA).

Bước 8: Thành lập doanh nghiệp và hoạt động tại Alberta

Bước 9: Nộp báo cáo cuối cùng để xin đề cử

Bước 10: Nộp đơn xin thường trú lên cơ quan IRCC

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin định cư Canada: