CMB – Trung tâm vùng đầu tiên và duy nhất tại thời điểm hiện tại nhận được biên nhận I-956F

NGAY BÂY GIỜ, NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 DỰ ÁN CMB NHÓM 78 ĐÃ CÓ THỂ NỘP ĐƠN ĐỊNH CƯ I-526E
Ngày 11/8/2022, Trung tâm Vùng CMB đã nhận được Biên nhận I-956F đầu tiên cho dự án Nhóm 78. Đây là yêu cầu cần thiết để nhà đầu tư EB-5 có thể nộp mẫu đơn định cư I-526E theo yêu cầu của luật RIA 2022. Đây gần như là Trung tâm vùng đầu tiên và duy nhất tại thời điểm hiện tại nhận được biên nhận I-956F. Hiện CMB cũng đang chờ đợi biên nhận I-956F tiếp theo cho dự án Nhóm 82 – chuỗi dự án xây dựng và cho thuê kho vận.
Đây quả là tin rất tuyệt vời để các nhà đầu tư EB-5 có thể xúc tiến ngay việc đầu tư vào 2 dự án Nhóm 78, Nhóm 82 và nhanh chóng nộp đơn I-526E cho gia đình mình.
  • Đơn I-956F là đơn Trung Tâm Vùng cần nộp cho USCIS để xin Chấp thuận Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại, gồm thông tin về dự án EB-5, dự kiến tạo việc làm, phân tích TEA (nếu có),…
  • Đơn I-526E là đơn xin định cư của Nhà đầu tư EB-5, sẽ xác minh những chứng cứ được kê khai bằng cách đối chiếu với thông tin trong Đơn I-956F (phải bao gồm số biên nhận của Đơn I-956F và số ID NCE khi nộp đơn).
Ngoài ra, Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (RIA 2022) cung cấp những lợi ích độc nhất cho những người nộp đơn ngay lập tức, bằng cách tận dụng lợi thế của việc Nộp đơn đồng thời (Concurrent filing) và Thị thực dành riêng (Visa set-asides). Hai lựa chọn này cho phép rút ngắn thời gian chờ cấp visa cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư từ các quốc gia tồn đọng.
Là dự án thuộc vùng TEA và thuộc khu vực thất nghiệp cao, nhà đầu tư Nhóm 78 và Nhóm 82 hoàn toàn tiếp cận Thị thực dành riêng cho gia đình mình (chiếm đến 10% thị thực ưu tiên). Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư từ các quốc gia đang trải qua thời gian chờ đợi kéo dài có thể tìm thấy một con đường nhanh chóng hơn để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua đầu tư EB-5 Trung tâm Vùng so với trước đây.

Hiện tại số suất đầu tư đang còn rất ít, nhà đầu tư EB-5 đã sẵn sàng nộp đơn cho dự án CMB Nhóm 78, hãy liên hệ ngay cho Connect New World để đăng ký và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ định cư cho gia đình mình.

Quý anh/chị có thể đến Văn phòng công ty Connect New World (CNW) để được tư vấn 1:1 cùng Ban Giám đốc công ty, những người đã định cư Mỹ thành công hoặc liên hệ qua Hotline ‎+84 908 835 533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm về dự án nhóm 78 của CMB:

Xem thêm tin tức định cư Mỹ: