Định cư AIP: Atlantic Immigration Pilot – P. 3: Đơn xin nhập cư và hỗ trợ sau khi đến

Định cư AIP Atlantic Immigration Pilot - Phần 3- Đơn xin nhập cư và hỗ trợ sau khi đến
Định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot

Định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot – Phần 3 – Đơn xin nhập cư và hỗ trợ sau khi đến

Đây là video thứ ba của loạt ba phần giới thiệu với bạn về chương trình Atlantic Immigration Pilot – Định cư diện lao động Đại Tây Dương của Canada.

Có ba chương trình nhập cư mới theo thí điểm này nhằm mục đích đưa những người nhập cư có tay nghề cao hơn đến Atlantic Canada.

Video 3 giải thích đơn xin nhập cư và hỗ trợ sau khi đến. Tuyển dụng của bạn cần tìm mẫu đơn trực tuyến và hoàn thành hoặc nhờ kết nối với một tổ chức dịch vụ tư vấn định cư được chỉ định.

Xem thêm bài viết về định cư Canada: