Định cư Canada 2022: Thay đổi lớn về bảng phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC

Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), Thống kê Canada (Statistic Canada), Việc làm và Phát triển xã hội Canada ESDC gần đây đã thông báo có kế hoạch thực hiện những thay đổi lớn đối với Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC). Thay đổi áp dụng vào mua thu năm 2022, áp dụng cho hệ thống nhập cư tuyển dụng người lao động nước ngoài đến Canada làm việc.

Mã ngành NOC thay doi

Là một phần trong nỗ lực của các bộ trong việc liên tục cải tiến hệ thống, ESDC và Statistic Canada thường thực hiện các thay đổi cấu trúc đối với hệ thống 10 năm một lần và cập nhật nội dung 5 năm một lần.

Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC là gì?

Hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia hoặc NOC là cách Chính phủ phân loại việc làm ở Canada. Hệ thống này đảm bảo rằng kinh nghiệm làm việc của các ứng viên Express Entry và người lao động nước ngoài phù hợp với các yêu cầu của chương trình nhập cư mà họ nộp đơn. NOC đồng thời cũng giúp:

  • Mô tả Thị trường Lao động Canada;
  • Hợp lý hóa các chương trình nhập cư của chính phủ;
  • Khuyến khích phát triển kỹ năng;
  • Đánh giá việc quản lý các chương trình nhập cư và lao động nước ngoài.

Bản cập nhật gần nhất cho hệ thống NOC diễn ra vào năm 2016. Các bản cập nhật năm 2021 sẽ có hiệu lực vào mùa thu năm 2022. Thời gian báo trước khá dài là để cung cấp cho các ứng viên cơ hội để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quy trình mới này.

Có ba thay đổi lớn được thực hiện đối với khuôn khổ của NOC để làm cho bảng phân loại nghề nghiệp quốc gia nhất quán, chính xác và linh hoạt hơn. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến đơn đăng ký Canada Express Entry vì không còn sử dụng các danh mục loại kỹ năng hiện tại NOC A, B, C hoặc D để phân loại bộ kỹ năng của bạn. Thay vào đó là một hệ thống TEER mới.

Những thay đổi chính đối với hệ thống NOC

Thay đổi thuật ngữ

Thay đổi chính đầu tiên là thuật ngữ sử dụng. Hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) được đổi tên thành Hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm hoặc TEER. Điều này làm nổi bật thực tế là NOC không chỉ đánh giá trình độ kỹ năng của người nộp đơn Express Entry hoặc người lao động nước ngoài tạm thời, mà còn thể hiện quá trình đào tạo, giáo dục chính thức, kinh nghiệm làm việc và trách nhiệm liên quan đến kinh nghiệm làm việc đó của họ.

Thay đổi các loại cấp độ kỹ năng

Thay đổi lớn thứ hai đối với hệ thống NOC là số lượng danh mục cấp độ kỹ năng tăng lên. Bốn danh mục chính trước đây đã được nâng lên thành sáu danh mục. Trong NOC 2016, cấp độ kỹ năng B có nhiều nghề nhất trong tất cả các cấp. Bằng cách thêm nhiều danh mục, sự phân biệt giữa các yêu cầu tuyển dụng có thể được xác định rõ ràng hơn, điều này giúp quá trình lựa chọn nhất quán hơn.

Các hạng mục cấp độ kỹ năng năm 2016

Loại Yêu cầu
NOC 0 Công việc quản lý (thường yêu cầu bằng cấp)
NOC A Các công việc chuyên nghiệp (thường yêu cầu bằng cấp)
NOC B Các công việc kỹ thuật và công việc thương mại có kỹ năng (thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hoặc được đào tạo)
NOC C Công việc trung cấp (thường yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học hoặc đào tạo theo công việc cụ thể)
NOC D Công việc lao động (thường yêu cầu đào tạo tại chỗ)

Hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) mới sẽ phân loại công việc dựa trên 6 loại:

2021 Hạng mục cấp độ kỹ năng

Loại Yêu cầu
TEER 0 Công việc quản lý (thường yêu cầu bằng cấp)
TEER 1 Hoàn thành bằng đại học (cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ); hoặc

Một vài năm kinh nghiệm trong một công việc cụ thể từ TEER loại 2 (nếu có)

TEER 2 Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học từ hai đến ba năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP; hoặc

Hoàn thành chương trình đào tạo tập sự từ hai năm đến năm năm; hoặc

Các nghề có trách nhiệm giám sát hoặc đảm bảo an toàn đáng kể (cảnh sát và lính cứu hỏa); hoặc

Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề cụ thể từ TEER loại 3 (nếu có).

TEER 3 Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học dưới hai năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP; hoặc

Học nghề đào tạo dưới 2 năm; hoặc

Hơn sáu tháng đào tạo tại chỗ, các khóa đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc cụ thể với một số trình độ trung học cơ sở; hoặc

Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề cụ thể từ TEER loại 4 (nếu có).

TEER 4 Hoàn thành chương trình trung học cơ sở; hoặc

Vài tuần đào tạo tại chỗ với một số giáo dục trung học cơ sở; hoặc

Nhiều năm kinh nghiệm trong một nghề nghiệp cụ thể từ TEER loại 5 (nếu có).

TEER 5 Trình diễn công việc ngắn và không có yêu cầu giáo dục chính thức.

Thay đổi hệ thống phân loại từ bốn đến năm cấp

Thay đổi lớn thứ ba là mã NOC thực tế sẽ chuyển từ một mã 4 sang 5 chữ số mới. Điều này giúp hệ thống linh hoạt và nhất quán hơn; cho phép các nhóm đơn vị mới được hợp nhất trong tương lai.

Dưới đây là bảng phân tích về mã NOC gồm năm chữ số mới:

  • Chữ số đầu tiên đại diện cho bảng danh mục nghề nghiệp;
  • Chữ số thứ hai đại diện cho loại TEER;
  • Hai chữ số đầu tiên cùng nhau đại diện cho nhóm chính;
  • Ba chữ số đầu tiên đại diện cho nhóm phụ;
  • Bốn chữ số đầu tiên đại diện cho nhóm nhỏ;
  • Năm chữ số đầy đủ đại diện cho nhóm đơn vị hoặc chính nghề nghiệp.

Mã phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada mới và cũ. Xem và so sánh tại đây.

Các thay đổi bổ sung

Bên cạnh những thay đổi lớn này, một số ngành nghề cũng được thay đổi để bắt kịp với thị trường lao động không ngừng phát triển. Trong khi các nhóm mới được tạo ra để giải quyết các công việc mới phát triển nhu cầu ở Canada, như các nhà khoa học Dữ liệu và chuyên gia an ninh mạng, các ngành nghề khác đã được xác định là đủ về mặt thống kê để có các nhóm đơn vị của riêng họ.

NOC 2021 mới hiện có 516 ngành nghề. Dưới đây là bảng phân tích các nhóm đơn vị:

Nhóm đơn vị TEER năm 2021

Các nhóm đơn vị có ký tự từ 1-1 từ NOC 2016 423 nhóm đơn vị
Các nhóm đơn vị mới đã được tạo từ một nhóm đơn vị hiện có đã được tách ra 58 nhóm đơn vị
Nhóm đơn vị hiện có mà phần của nhóm đơn vị khác đã được thêm vào 30 nhóm đơn vị
Các nhóm đơn vị mới được tạo từ các nhóm hai đơn vị hợp nhất với nhau 5 nhóm đơn vị
Toàn bộ 516 nhóm đơn vị

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Nhập cư Canada?

Như vậy, hầu hết các ứng viên nhập cư Canada và người lao động nước ngoài sẽ không bị ảnh hưởng vì kinh nghiệm làm việc vẫn sẽ là tiêu chí đủ điều kiện chính cho hầu hết các chương trình. Tuy nhiên, những thay đổi này có thể có lợi hoặc bất lợi. Trong khi một số ứng viên hiện có thể đủ điều kiện cho các chương trình mà trước đây họ không đủ điều kiện, những người khác có thể không còn đủ điều kiện vì chính lý do đó.

Điều này có ý nghĩa gì? Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ đơn nộp của ứng viên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi hệ thống TEER mới chính thức có hiệu lực, nhưng Cơ quan thống kê Canada đã giới thiệu một công cụ mới để giúp tìm hiểu xem NOC hiện tại so với NOC mới 2021 như thế nào. Điều này có ích, tuy nhiên, không cho biết chính xác chương trình nào bạn có thể đủ điều kiện hoặc không. Do đó, bước tốt nhất là tiến hành đánh giá chuyên môn để đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ việc đủ điều kiện cho các chương trình nhất định khi hệ thống mới có hiệu lực.

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin định cư Canada: