Định cư Úc: Cách nhận đề cử tiểu bang Tây Úc cho visa 188, visa 132

Để đủ điều kiện định cư Úc theo các chương trình đầu tư như visa 188, visa 132, nhà đầu tư phải nhận được đề cử/bảo lãnh của tiểu bang. Đề cử tiểu bang Tây Úc đang sẵn sàng cho năm 2020 và chuẩn bị bước vào năm tài khóa 2021 vào tháng 7 tới. Theo đó, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện tương ứng từng chương trình cũng như sẽ ký thỏa thuận đề cử tiểu bang (State Nomination Agreement), thực hiện đầu tư để trở thành cư dân hợp pháp tại Úc.

Định cư Úc các chương trình kinh doanh, đầu tư cần có đề cử của tiểu bang

Định cư Úc các chương trình kinh doanh, đầu tư cần có đề cử của tiểu bang.

Các chương trình định cư cần có đề cử bang Tây Úc

Đề cử tiểu bang Tây Úc hiện có sẵn dành cho các loại thị thực tạm thời và thường trú như visa 188 (Kinh doanh Đổi mới – Business Innovation), visa 132 (Kinh doanh Tài năng – Business Talent). Đề cử tiểu bang Tây Úc dành cho cả khu vực đô thị và các vùng miền thuộc phía Tây nước Úc.

Business Migration Centre – Trung tâm di trú doanh nghiệp là cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt đơn xin đề cử/ bảo lãnh tiểu bang thay mặt cho Chính phủ Tây Úc.

Có một khoản phí được tính cho tất cả các đơn xin bảo lãnh kinh doanh khi nộp cho chính phủ Tây Úc. Nhà đầu tư phải thực hiện thanh toán trực tiếp trước khi nộp đơn đăng ký đề cử. Nhà đầu tư cần ghi lại số tham chiếu được cấp sau khi hoàn tất thanh toán để điền vài mẫu đơn đăng ký, cũng như lưu trữ để tra cứu về sau.

Sự đóng góp vào nền kinh tế

Người nộp đơn đề cử phải chứng minh rằng họ đã có đề xuất kinh doanh mang tính thực tế và khả thi, dựa trên nghiên cứu và điều kiện của nền kinh tế Tây Úc. Ngoài ra, ứng viên cũng cần cho thấy hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh ở Tây Úc sẽ đóng góp như thế nào cho nền kinh tế của tiểu bang thông qua các hạng mục

 • Chuyển nhượng vốn mới
 • Tạo việc làm cho lao động Úc
 • Mở rộng thương mại hàng hóa và / hoặc dịch vụ của Tây Úc
 • Phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm Tây Úc hoặc thay thế hàng nhập khẩu
 • Giới thiệu các kỹ năng mới, chuyên môn, công nghệ hoặc đổi mới
 • Đầu tư vào một khu vực vùng miền

Nộp đơn xin thị thực thường trú – Visa 888 và 892

Những người nộp đơn xin đề cử tiểu bang Tây Úc cho visa 888 Đổi mới và đầu tư kinh doanh – Luồng Đổi mới Kinh doanh và visa 892 Chủ doanh nghiệp phải chứng minh ít nhất hai năm giao dịch tích cực ở Tây Úc, bao gồm bằng chứng về doanh số. Báo cáo hoạt động kinh doanh (BAS) phải được cung cấp dưới dạng tài liệu hỗ trợ.

Những người có thị thực kinh doanh tạm thời (visa 188) tìm kiếm đề cử bang cho visa thường trú 888 phải đưa ra đề xuất đầu tư/kinh doanh ban đầu hoặc bản có chỉnh sửa thì phải được phê duyệt của Business Migration Centre (BMC).

Để đạt đủ điều kiện cho đề cử Tiểu bang loại thị thực 888 (hoặc 892), người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong thỏa thuận đề cử tiểu bang đã ký kết với Chính phủ Tây Úc, cũng như các yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Lợi ích kinh tế đáng kể và lợi ích kinh tế đặc biệt

Điều khoản về Lợi ích kinh tế đáng kể và lợi ích kinh tế đặc biệt đóng góp cho tiểu bang áo dụng với visa 132 thị thực Tài năng Kinh doanh và người nộp đơn các loại visa đầu tư Úc trên 55 tuổi.

Các ứng viên đang tìm kiếm đề cử tiểu bang Tây Úc cho visa Tài năng Kinh doanh 132 phải chứng minh rằng họ sẽ đóng góp kinh tế đáng kể cho Tây Úc. Tương tự, người xin thị thực tạm thời từ 55 tuổi trở lên phải chứng minh rằng các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh được đề xuất của họ sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho Tây Úc (tham khảo hướng dẫn phê duyệt đề cử dưới đây).

Để đánh giá cho việc đóng góp kinh tế một cách đáng kể, BMC sẽ tính đến bản chất của hoạt động kinh doanh được đề xuất, giá trị của đầu tư vốn và mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế Tây Úc. Việc xem xét được thực hiện kỹ lưỡng hơn đối với những đơn nộp:

 • Cam kết đầu tư vốn mới đáng kể
 • Tạo các việc làm có kỹ năng hoặc số lượng lớn việc làm mới
 • Phát triển thị trường xuất khẩu hoặc thay thế hàng nhập khẩu
 • Giới thiệu các kỹ năng mới, chuyên gia, công nghệ hoặc đổi mới
 • Thiết lập hoạt động kinh doanh trong khu vực
 • Có tác động đáng kể đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế

Người nộp đơn có trách nhiệm chứng minh với Trung tâm di cư doanh nghiệp rằng hoạt động kinh doanh được đề xuất của họ sẽ đóng góp cho nền kinh tế đáng kể hoặc mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho Tây Úc.

Để đủ điều kiện xác nhận Mẫu 1010 (Khảo sát người sở hữu thị thực Kỹ năng Kinh doanh), người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong thỏa thuận đề cử tiểu bang của họ với Chính phủ Tây Úc cũng như các yêu cầu thị thực của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn phê duyệt đề cử tiểu bang

 • Tất cả người nộp đơn đề cử Tây Úc được yêu cầu chứng minh đáp ứng các yêu cầu của bang và tiêu chí của Bộ Nội vụ đối với visa kinh doanh mà họ đang nộp đơn.
 • Hướng dẫn đề cử tiểu bang Tây Úc được xem xét thường xuyên và có thể được sửa đổi dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại.
 • Người xin thị thực Tài năng Kinh doanh 132 sẽ được ưu tiên nhận đề cử. Những người nộp đơn xin thị thực Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh 188 sẽ được đánh giá dựa trên đóng góp kinh tế của họ cho tiểu bang thay vì điểm số của họ trong bài kiểm tra.

Thủ phủ Perth của Tây Úc thuộc top 7 thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ phủ Perth của Tây Úc thuộc top 7 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Hướng dẫn chung đề cử tiểu bang Tây Úc

Visa 132A Doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Business Talent Visa Significant Business History) phải đề xuất:

 • Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện:
 • Giá trị tài sản ròng sẽ kinh doanh ở Tây Úc: ít nhất 1 triệu AUD.
 • Tạo ra việc làm mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc: Ít nhất 02 việc làm.
 • Có nơi cư trú, nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ sinh sống tại Tây Úc.
 • Đối với doanh nghiệp phát triển bất động sản:
 • Giá trị tài sản ròng sẽ kinh doanh ở Tây Úc: ít nhất 2,5 triệu AUD
 • Tạo việc làm mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc: ít nhất 01 việc làm
 • Có nơi cư trú, nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ sống ở Tây Úc.

Các cam kết trên phải đạt được chứng nhận kết quả giám sát của Bộ nội vụ mẫu đơn số 1010.

Visa 188A – Thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh – Business Innovation Stream applicants phải đề xuất:

 • Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện:
 • Giá trị của tổng tài sản ròng ở Tây Úc: ít nhất 900.000 AUD, trong đó ít nhất 300.000 AUD phải là tài sản ròng trong kinh doanh.
 • Tạo việc làm mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc: ít nhất 01 việc làm.
 • Thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh 188B – Business Investor Stream phải đề xuất:
 • Giá trị của tổng tài sản ròng ở Tây Úc: ít nhất 2 triệu AUD, trong đó ít nhất 1,5 triệu AUD phải được đầu tư vào Trái phiếu của Tập đoàn Tài chính Tây Úc (WATC).

Các cam kết trên phải được thực hiện tại thời điểm nộp đơn xin đề cử tiểu bang cho thị thực thường trú 888.

Nhà đầu tư trên 55 tuổi – Lợi ích kinh tế đặc biệt

 • Áp dụng với Thị thực Tài năng kinh doanh visa 132, Thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh visa188A, visa Đầu tư 188B.
 • Theo nguyên tắc chung, người nộp đơn phải đạt vượt trên yêu cầu đề cử tiểu bang tiêu chuẩn ít nhất 50 phần trăm.

Điều kiện của đề cử Tiểu bang

 • Là một phần của quy trình đánh giá, Trung tâm di cư doanh nghiệp BMC có thể yêu cầu người nộp đơn tham gia phỏng vấn cá nhân, hoặc cần có một đề xuất kinh doanh hoặc đề xuất đầu tư được đánh giá độc lập bởi một bên thứ ba.
 • Khi đến Tây Úc, những người định cư theo diện kinh doanh được yêu cầu phải thông báo cho BMC về địa chỉ cư trú và kinh doanh của họ ở tiểu bang và tiếp tục phải thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào phát sinh trong tương lai.
 • Xin lưu ý: Đề cử tiểu bang Tây Úc không được chuyển sang các tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ khác của Úc mà không có sự chấp thuận của Trung tâm Di cư Doanh nghiệp.

Visa 132, 188 là những loại visa được giải quyết thủ tục nhanh chóng nhất nhưng đòi hỏi phải có đặc điểm kinh doanh phù hợp với yêu cầu chương trình. Mời Quý nhà đầu tư liên hệ với công ty CNW theo form đăng ký bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533 để được tư vấn mô hình kinh doanh, thẩm định hồ sơ miễn phí.

Xem thêm thông tin định cư Úc: