Người định cư Canada chỉ cần nộp bằng cấp cao nhất cho ECA

ECA cho phép các quan chức nhập cư và nhà tuyển dụng lao động biết cách so sánh bằng cấp nước ngoài của ứng viên với hệ thống giáo dục Canada như thế nào.

Trang web của WES – Tổ chức đánh giá bằng cấp giáo dục của Canada tại https://wes.org.

Định cư Canada cần nộp bằng cấp cao nhất cho WES

Trong hồ sơ định cư Canada, người nộp đơn cần phải có tài liệu xác minh rằng bằng cấp, văn bằng và chứng chỉ nước ngoài của họ có giá trị tương đương với quy chuẩn giáo dục của Canada.

Tài liệu này được gọi là Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục – Educational Credential Assessment viết tắt là ECA. Một trong những tổ chức được Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chứng nhận để xử lý ECA là WES, gần đây đã thông báo rằng người nộp đơn nhập cư chỉ cần nộp bằng chứng về bằng cấp cao nhất của mình.

WES không khuyến khích khách hàng gửi hết tất cả bằng chứng xác thực bổ sung để đánh giá, vì việc này sẽ làm chậm quá trình xử lý. Ngoài ra, càng nhiều bằng cấp không có nghĩa là càng cần thiết cho hồ sơ cá nhân khi định cư Canada.

Kể từ tháng 11/2020, những người định cư Canada đã có bằng tiến sĩ thì chỉ cần nộp bằng tiến sĩ mà không cần phải nộp kèm bằng thạc sĩ hoặc cử nhân để đánh giá giáo dục.

Bằng tiếng Pháp được ngoại lệ

Quy định này sẽ khác hơn một chút đối với những người đã học và sở hữu bằng cấp tại quốc gia nói tiếng Pháp. Có thể một số người vẫn sẽ cần gửi thêm thông tin bổ sung. Tuy nhiên, nếu bằng cao nhất là DEUG, DUT hoặc Licence thì không cần gửi bằng Diploma hoặc BEP.

Những người có bằng Diplôme de Docteur thì không cần phải nộp các tài liệu sau:

  • Maîtrise, Master, Diplôme d’Ingénieur,
  • Diplôme de Grandes Écoles;

DEA;

  • Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine; or
  • Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie.

Nếu bằng cấp tiếng Pháp thì không cần phải dịch khi nộp cho WES. Trong khi đó, hầu hết các tài liệu được gửi bằng các ngôn ngữ khác sẽ phải được dịch nhưng cũng có một số ngoại lệ tùy thuộc vào WES yêu cầu.

Một số người nộp đơn từ Ấn Độ cần nộp thêm thông tin bổ sung. Các ứng viên Ấn Độ gửi bằng thạc sĩ hoặc bằng sau đại học để được đánh giá, đồng thời phải gửi kèm bằng cử nhân của mình. Có một số ngoại lệ dành cho những người có bằng Thạc sĩ Giáo dục, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Triết học hoặc Thạc sĩ Công nghệ. Ngoài ra, người có bằng tiến sĩ không cần phải gửi bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ để đánh giá.

ECA cho Express Entry

Những người nộp đơn xin nhập cư Canada thông qua hệ thống Express Entry có thể cần ECA.

Những người đã hoàn thành chương trình giáo dục bên ngoài Canada cần được đánh giá vì hai lý do quan trọng: để đủ điều kiện là người nộp đơn chính cho Chương trình lao động tay nghề liên bang (Federal Skilled Worker) hoặc để đạt được điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cho hạng mục điểm giáo dục nước ngoài.

Các ứng viên Express Entry đăng ký với vợ / chồng hoặc đối tác thông luật có thể kiếm thêm điểm nếu đối tác của họ cũng nhận được ECA cho bằng cấp giáo dục cấp ở nước ngoài.

Điểm sẽ chỉ được cộng thêm nếu kết quả từ WES cho thấy rằng, chứng chỉ nước ngoài tương đương với chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sau trung học của Canada.

Các ECA được nộp cho mục đích nhập cư không được quá 5 năm khi người nộp đơn nộp hồ sơ Express Entry hoặc nộp đơn xin thường trú.

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin định cư Canada: