Startup Canada: Quá trình thẩm định, đánh giá & lựa chọn

Chúng tôi tìm kiếm điều gì khi thực hiện thẩm định và đánh giá doanh nghiệp để quyết định có nên đầu tư vào Startup định hướng sang Canada của bạn hay không?

Để triển khai tốt chương trình Startup Visa Canada, mô hình kinh doanh của Startup phải được quỹ đầu tư mạo hiểm Quỹ đầu tư của chúng tôi 7Gate Ventures sàng lọc kỹ lưỡng để đảm bảo Startup đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện như được nêu trong phần sau. Các nhà đầu tư của chúng tôi trước tiên sẽ xem xét ý tưởng kinh doanh của bạn, khả năng mở rộng, thị trường cho ý tưởng của bạn và nhóm. Đội nhóm của bạn có thể không có tất cả kinh nghiệm trong thị trường bạn chọn, nhưng thật tốt khi họ có một số kinh nghiệm liên quan trước khi tham gia Startup, Canada của bạn.

Tiêu chuẩn đầu tư Startup, Canada

Quy trình thẩm định, đánh giá & lựa chọn Startup Canada

 1. Làm rõ ràng các khía cạnh như mô hình kinh doanh, đề xuất giá trị cũng như các nguồn thu nhập thực tế và dự kiến
 2. Đánh giá khả năng thành công đối với các Startup để trở thành doanh nghiệp tăng trưởng khả thi ở Canada
 3. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của các cổ đông cũng như các thỏa thuận cổ đông hiện tại
 4. Rà soát các chiến lược tiếp thị, bán hàng và phân phối tổng thể của Startup
 5. Rà soát các hợp đồng có liên quan Startup trong các lĩnh vực chính như bán hàng, phân phối và tiếp thị, thỏa thuận làm việc với nhân viên điều hành và thỏa thuận cho vay với chuyên viên, giám đốc và cố đông
 6. Rà soát quyền kiểm soát mà Startup sở hữu đối với tài sản trí tuệ và các tài sản cần thiết khá để vận hành thành công
 7. Xem xét báo cáo tài chính đã kiểm toán và biên bản, báo cáo tài chính hàng quý và ngân sách vốn cho các năm tài chính hiện tại và tương lai
 8. Xem xét tất cả thỏa thuận liên quan đến nghĩa vụ đối với các khoản vốn vay, bản sao của tất cả các thỏa thuận ràng buộc và dự trù ​sử dụng nguồn tiền thu được từ vòng tài chính hiện tại
 9. Xem xét tất cả các thỏa thuận làm việc và tư vấn cũng như lựa chọn cổ phiếu, cơ cấu tiền thưởng, kế hoạch nghỉ hưu, chia sẻ lợi nhuận, ưu đãi và chi tiết kế hoạch lương hưu
 10. Thực hiện thẩm định và đánh giá toàn diện về đội ngũ quản trị. Điều này bao gồm việc thực hiện đánh giá năng lực của đội ngũ về xây dựng và mở rộng kinh doanh thành công tại Canada
Quy trình sàng lọc & đánh giá đầu tư Startup, Canada

Các bước thực hiện kế tiếp khi lựa chọn Startup Canada

Nếu Startup và đội nhóm phù hợp với chương trình Startup Visa Canada, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp các bước sau:

 1. Soạn thảo và ký kết Thỏa thuận Hợp tác
 2. Quỹ đầu tư sẽ giới thiệu cho Startup 2 nhà đầu tư địa phương, những người sẽ đầu tư vào Startup trong giai đoạn đầu tư ban đầu, đồng thời đảm nhận vai trò tích cực trong công ty. Vai trò có thể là Phó Chủ tịch Marketing/Sales (VP Marketing/Sales), hoặc Phó Chủ tịch R&D (VP R & D)
 3. Toàn đội sẽ tham dự trại huấn luyện (Boot camp) trong thời gian 7-10 ngày
 4. Soạn thảo và ký kết thoả thuận các điều khoản hợp tác
 5. Quỹ đầu tư sẽ phát hành giấy chứng nhận cam kết và thư hỗ trợ cho 4 thành viên của nhóm, bao gồm 2 người sáng lập và 2 người đồng sáng lập/nhà đầu tư địa phương
 6. Đơn xin thường trú tại Canada sẽ được nộp cho liên bang và trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm này, mỗi thành viên trong nhóm và các thành viên gia đình của anh ấy sẽ trở thành thường trú nhân Canada
 7. Khoản đầu tư ban đầu sẽ được đưa vào Startup và doanh nghiệp Canada sẽ được thành lập. Ở giai đoạn này, Startup vẫn đang hoạt động ở ngoài Việt Nam
 8. Mọi thành viên trong nhóm được cấp quyền thường trú nhân Canada khi hoàn tất việc bổ sung vốn đầu tư vào công ty
 9. Nhóm được dự kiến ​​điều hành công ty ở Canada và nhắm vào thị trường Bắc Mỹ và các nơi khác.
Quá trình đầu tư Startup, Canada

Những yêu cầu trong quá trình thẩm định Startup, Canada

1) Mối quan tâm pháp lý và các khía cạnh pháp lý

Đầu tiên và điều quan trọng nhất, câu hỏi đầu tiên là: doanh nghiệp của bạn có tuân thủ tất cả các quy định hiện hành không? Các bước hoạt động đều hợp pháp?

Hãy cố gắng để hiểu rõ câu trả lời này và đưa ra minh họa theo các điểm nổi bật dựa vào quy định trong ngành nghề của bạn. Nếu có bất kỳ vấn đề bị treo liên quan đến luật pháp, tranh tụng và vi phạm pháp lý tiềm ẩn nào, hoặc thậm chí các vụ kiện tụng liên quan đến mô hình kinh doanh của bạn, ít nhất bạn hãy xác minh và đảm bảo rằng các vấn đề sẽ không ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh đến mức gây ảnh hưởng đến việc tạm dừng hoặc dừng hẳn hoạt động.

2) Tổ chức, tài liệu chính thức và quản trị

Quy chế hoạt động của Startup có hoàn thiện và đầy đủ tuân thủ theo đúng luật pháp? Tất cả các cổ đông và giám đốc có hiểu rõ điều này? Liệu cung cấp thông tin đầy đủ? Bạn có cung cấp biên bản của các cổ đông hoặc hội đồng quản trị của các cuộc họp không?

Bạn có thể thể hiện các Điều khoản Hợp tác và tất cả các quyền ủy nhiệm cần thiết để tổ chức hoạt động? Kể cả các báo cáo hàng năm, biên lai thanh toán an sinh xã hội, sơ đồ tổ chức và cơ cấu cổ đông?

Rất có khả năng Quỹ đầu tư của chúng tôi sẽ yêu cầu công ty của bạn cung cấp quy chế hoạt động và biên bản họp để nắm rõ các hành động trong quá khứ, khả năng thực thi và năng lực quản lý của bạn trong các tình huống khác nhau.

3) Sản phẩm / Dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp hiện nay là gì? Các sản phẩm và dịch vụ bạn sẽ cung cấp trong 6, 12 hay 18 tháng sắp tới? Bạn có thiết lập lộ trình phát triển rõ ràng cho các sản phẩm? Bạn có biết các nguồn lực phát triển cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn trong danh mục đầu tư của bạn?

Chi phí để phát triển danh mục đầu tư của bạn như thế nào? Chi phí để phát triển các sản phẩm mới ra sao? Chi phí này có thể giảm bao nhiêu khi mở rộng quy mô với doanh số có thể đạt quy mô cần thiết?

4) Khách hàng

Danh sách khách hàng hiện tại của bạn. Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng hoặc ARPU. Các liên doanh chiến lược và đối tác thương mại. Có nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, phân tích SWOT (Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Nguy cơ) trong phân khúc và thị trường bạn nhắm đến.

5) Thông tin tài chính

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ yêu cầu ít nhất là báo cáo tài chính hiện tại và báo cáo năm trước. Đảm bảo cũng có dự báo tài chính tối thiểu ba năm cơ bản. Báo cáo thuế, danh sách chi tiết các khoản nợ, báo cáo hàng tháng và bảng cân đối cũng có thể được yêu cầu bởi nhà đầu tư quan tâm.

6) Lời nói là chưa đủ. Cần hợp đồng bằng văn bản và xây dựng các tiêu chuẩn của bạn

Chúng tôi mong muốn thấy bằng chứng việc startup đã soạn và ký kết hợp đồng. Những hợp đồng đó có thể là cơ bản, nhưng nên bao gồm tất cả các điều khoản quan trọng. Điều này giúp tất cả các bên có thể tham chiếu đến nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng của mình. Những hợp đồng đó thường là giữa công ty của bạn với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, luật sư, kế toán…

Chúng tôi có thể yêu cầu các hợp đồng đang thực hiện để họ có thể hiểu nghĩa vụ kinh doanh, nợ phải trả, hiệu suất và dự báo của bạn tốt hơn.

7) Thỏa thuận cổ đông hoặc Thỏa thuận điều hành

Chúng tôi muốn xem thỏa thuận cổ đông của bạn.

Loại cổ phiếu nào đã được trao cho mỗi cổ đông? Ai có quyền biểu quyết? Ai không có quyền biểu quyết? Ai đầu tư nhiều nhất trong công ty? Ai đầu tư nhiều thời gian hơn? Ai tạo ra doanh nghiệp?

Theo các chuyên gia, các tài liệu thỏa thuận hoạt động cung cấp một cơ sở cam kết của mỗi cổ đông. Nó bao gồm việc hạn chế về chuyển nhượng và bán cổ phần, các điều khoản chống pha loãng cổ phiếu, sắp xếp và quyền bỏ phiếu, quyền chào bán hoặc từ chối đầu tiên, điều khoản bồi thường và điều khoản rút khỏi kinh doanh.

8) Sở hữu trí tuệ

Bạn có biết liệu bạn có vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ (IP) nào của bên thứ ba nào trong doanh nghiệp của bạn không? Bạn đã đăng ký nhãn hiệu của bạn? Có ai khác giúp tạo ra tài sản trí tuệ của doanh nghiệp của bạn?

Điều cần thiết là xác định nguồn gốc sở hữu rõ ràng trong tài sản trí tuệ đó, với các thỏa thuận được ký kết với mọi người đã góp phần tạo ra IP của startup, chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu hoặc khiếu nại tiềm năng nào đối với công ty.

9) Kế hoạch phát triển

Bạn thể hiện càng nhiều kế hoạch sẽ càng tốt, vì họ sẽ muốn hiểu rõ chiến lược startup của bạn trong tương lai.

Bạn nên chuẩn bị sẵn ít nhất một Kế hoạch tài chính cơ bản, Dự báo doanh số, Lộ trình phát triển sản phẩm và Kế hoạch tiếp thị.

10) Công nghệ thông tin

Các yêu cầu thông tin liên quan đến công nghệ thông tin được phát triển nội bộ có thể bao gồm các mô tả về kế hoạch phát triển phần mềm và sản phẩm. Ngoài ra, bạn cũng cần làm rõ về những ì công nghệ cần thiết và hợp đồng từ các nhà cung cấp và các đối tác công nghệ hoặc nhà cung cấp nên có trong danh sách.

Mọi thứ sẳn sàng

Nhóm sáng lập cần nỗ lực hoàn tất danh sách tóm tắt gồm 10 mục với nhiều câu hỏi thẩm định và đánh giá chi tiết. Nhưng, ngay cả khi bạn không tìm kiếm việc đầu tư, việc tổ chức Startup của bạn với thông tin chi tiết như thế vẫn luôn tốt cho bạn.

Đây có thể là một động lực khuyến khích mạnh mẽ để cài đặt nền tảng tối thiểu ccho các quy trình, thủ tục, tài liệu và chức năng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Hãy sẵn sàng tham gia Startup Canada cùng chúng tôi

Bạn là người sáng tạo ý tưởng, người sáng lập mong muốn phát triển Startup trên phạm vi toàn cầu hay bạn là nhà đầu tư quốc tế mong muốn sở hữu quyền thường trú nhân Canada an toàn khi đầu tư Startup, hãy liên lạc và đăng ký hẹn ngay với các chuyên gia Startup và di trú của chúng tôi để được tư vấn 1:1 theo từng trường hợp cụ thể theo số 0908835533 hoặc gửi email: info@connectnewworld.com


Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin về cá nhân và ý tưởng kinh doanh của bạn!

Xem thêm thông tin về Startup Visa Canada