Tin tức định cư Úc mới nhất: Các thay đổi về visa từ tháng 10/2020

Cơ quan ngân sách liên bang (Federal Budget) Úc dự kiến số lượng người nhập cư từ nước ngoài sẽ giảm từ 154,000 (năm tài chính 2019-2020) xuống còn 72,000 người trong năm tài chính 2020 – 2021. Đến năm 2022 – 2023 mới có thể tăng trưởng trở lại.

Hạn ngạch visa Úc năm tài chính 2020 – 2021

Hạn ngạch visa nhập cư Úc được phân bổ cho năm 2020 – 2021 vẫn là 160,000, không thay đổi so với năm trước đó.

Chương trình định cư Úc năm tài chính 2020 – 2021 sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc thu hút những người di cư có trình độ cao và sáng giá nhất từ khắp nơi trên thế giới. Chính phủ Úc đã tăng gấp ba lần số lượng visa của chương trình Global Talent Independent (GTI) lên 15.000 và tăng visa Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (BIIP) lên 13.500.

Visa dành cho diện gia đình tăng từ 47,732 lên 77,300 cho năm tài chính 2020 – 2021. Đây sẽ là diện di trú được Úc ưu tiên trong năm nay.

Quy định mới với Partner visa (người phối ngẫu/đối tác)

Chính phủ đưa ra các yêu cầu về tiếng Anh đối với người nộp đơn xin thị thực người phối ngẫu/đối tác (gọi chung là Partner visa) và người bảo lãnh của họ. Quy định này đồng thời áp dụng cho khung chương trình bảo lãnh gia đình. Ứng viên tham gia chương trình cần trải qua việc kiểm tra nhân thân, khai báo thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc của quá trình nộp đơn và người bảo lãnh phải thực thi các nghĩa vụ của mình. Những thay đổi này nhằm bổ sung cho điều khoản ngăn ngừa vấn đề bạo lực gia đình trong chương trình Partner visa.

Những thay đổi đối với Chương trình Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp (BIIP)

Từ ngày 1/7/2021, Chính phủ sẽ cải tiến hoạt động của Chương trình Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp (BIIP). Chính phủ sẽ đưa ra những thay đổi để nâng cao chất lượng khoản đầu tư của các doanh nhân nộp đơn đăng ký.

Phí xin thị thực đối với visa BIIP cũng sẽ tăng thêm 11,3% (trên chỉ số CPI hiện hành) vào ngày 1/7/2021 lên 8,770 đô la. Những thay đổi này sẽ nâng cao trọng tâm của chương trình BIIP vào các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và doanh nhân có giá trị tài sản cao hơn và cải thiện kết quả kinh tế của BIIP.

Visa diện nhân đạo

Visa của Chương trình Nhân đạo sẽ có hạn mức là 13,750. Số visa này được cấp linh hoạt giữa các phân loại bên trong và ngoài nước Úc, ứng phó theo diễn biến Covid-19 và quy định hạn chế đi lại.

Nếu quan tâm đến các chương trình định cư Úc, mời bạn liên hệ CNW bằng cách điền vào form bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533 để được tư vấn 1:1 và thẩm định hồ sơ miễn phí.

Xem thêm thông tin định cư Úc: