Visa 132 Doanh nhân tài năng: Cách trở thành thường trú nhân Úc nhanh nhất

Khác với Visa 188 cần 4 năm để trở thành thường trú nhân Úc, visa 132 là con đường giúp các doanh nhân và gia đình sở hữu thẻ PR Úc ngay khi đầu tư. Thông qua đề cử của một tiểu bang mà nhà đầu tư sẽ kinh doanh và sinh sống tại đó, nhà đầu tư đủ điều kiện để nộp đơn lên thẳng thường trú nhân mà không cần qua visa thường trú 888.

Quyền lợi của visa 132 định cư Úc

 • Nhà đầu tư và gia đình gồm người phối ngẫu, con cái dưới 23 tuổi trở thành thường trú nhân, được quyền sinh sống, làm việc, học tập tại Úc.
 • Thường trú nhân Úc hưởng đầy đủ quyền lợi về an sinh xã hội, y tế, giáo dục của Úc (trừ quyền bầu cử). Con cái nhà đầu tư được học miễn phí trường công lập từ lớp 1 – 12 và được vào các trường đại học hàng đầu tại Úc.
 • Không chỉ đầu tư với mục đính định cư, nhà đầu tư visa 132 Doanh nhân tài năng có cơ hội thành công, hưởng lợi nhuận từ doanh nghiệp của mình với môi trường kinh doanh nhiều tiềm năng tại Úc.
 • Được gọi là visa Doanh nhân tài năng, Visa 132 gồm hai phân lớp Visa 132A Doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History Stream) và visa 132B Doanh nhân được đầu tư mạo hiểm (Venture capital stream).

Visa 132A – Doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công

Để đạt điều kiện visa 132A, nhà đầu tư phải được một tiểu bang ở Tây Úc đề cử/bảo lãnh. Điển hình như bang Tây Úc (Western Australia), các điều kiện đề cử như bên dưới.

Điều kiện đề cử tiểu bang Tây Úc

 • Đương đơn sở hữu và duy trì ít nhất 30% cổ phần doanh nghiệp (hoặc 10% nếu đó là công ty đã niêm yết công khai); và trực tiếp quản lý một doanh nghiệp có doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3.000.000 AUD cho hai trong bốn năm tài chính vừa qua.
 • Tài sản ròng kinh doanh ít nhất là 400.000 AUD cho hai trong bốn năm tài chính vừa qua.
 • Hoạt động kinh doanh đề xuất tại Tây Úc sẽ tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho tiểu bang.
 • Đương đơn phải duy trì phần sở hữu đáng kể đối với hoạt động kinh doanh được đề xuất tại Tây Úc.
 • Đương đơn đáp ứng các điều kiện quy định về đầu tư kinh doanh, tạo việc làm, sở hữu nhà ở và cùng gia đình sinh sống tại Tây Úc; nhà đầu tư được đánh giá thực hiện đúng những điều khoản trong bản Thỏa thuận đề cử tiểu bang với chính phủ Tây Úc tại thời điểm Bộ Nội vụ khảo sát Kinh doanh sau 24 tháng.
 • Người nộp đơn visa 132 phải dưới 55 tuổi hoặc nếu quá giới hạn tuổi này, đương đơn phải đề xuất sẽ đầu tư vào một hoạt động kinh doanh sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang.

Các đơn xin đề cử bang cho visa 132 sẽ được đánh giá theo từng trường hợp của nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số hướng dẫn chung về các yêu cầu đề cử bang Tây Úc như sau.

Yêu cầu đối với Doanh nghiệp bất kỳ

 • Giá trị tài sản ròng sẽ kinh doanh ở Tây Úc: ít nhất 1 triệu AUD.
 • Tạo ra ít nhất hai công việc mới (toàn thời gian hoặc tương đương) ở Tây Úc.
 • Sở hữu một nơi cư trú, thể hiện ý định nhà đầu tư và gia đình sẽ sinh sống tại Tây Úc.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 • Giá trị tài sản ròng sẽ kinh doanh ở Tây Úc: ít nhất 2,5 triệu AUD.
 • Tạo ra ít nhất một công việc mới (tương đương toàn thời gian) ở Tây Úc.
 • Sở hữu một nơi cư trú, và bạn và gia đình của bạn sẽ sống ở Tây Úc.

Định cư Tây Úc 2020

Bang Tây Úc đang là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới đến định cư và thành lập doanh nghiệp.

Visa 132B – Doanh nhân được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm

Hướng dẫn chung về visa 132B

 • Dòng visa định cư doanh nhân đầu tư mạo hiểm được thiết kế cho một số ít cá nhân tài năng với ý tưởng kinh doanh tiềm năng, có giá trị cao.
 • Lý tưởng nhất là những cá nhân có nền tảng phù hợp trong lĩnh vực mà nguồn vốn đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) được các quỹ tìm kiếm thông qua trình độ, quyền sở hữu doanh nghiệp và / hoặc bằng sáng chế cho phát minh ở các quốc gia khác.
 • Đầu tư của VC phải được huy động từ các quỹ mà những tổ chức này chưa từng được kết nối với các ứng viên đăng ký diện đầu tư visa 132B. Người nộp đơn phải tuyên bố trong đơn của mình rằng, các quỹ VC thỏa điều kiện visa 132B không được lấy từ quỹ riêng, không có sự liên quan hay bất kỳ công ty liên kết nào đầu tư thay mặt họ.
 • Ứng viên tham gia chương trình không nên chỉ là nhân viên của một doanh nghiệp. Họ nên đảm nhiệm vị trí quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp.

Cũng như visa 132A, để đủ điều kiện đăng ký visa 132B, nhà đầu tư phải có được đề cử của một tiểu bang. Đối với bang Tây Úc, để được đề cử, nhà đầu tư phải thỏa yêu cầu sau:

Yêu cầu của Tây Úc đối với visa 132B

 • Ứng viên phải tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với một công ty đầu tư mạo hiểm của Úc để được tài trợ ít nhất 1.000.000 AUD đầu tư vào khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh tại Tây Úc, bắt đầu từ một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao đầy hứa hẹn.
 • Công ty đầu tư mạo hiểm phải là thành viên của Hiệp hội đầu tư và đầu tư mạo hiểm tư nhân Úc (Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited – AVCAL). AVCAL quản lý thông tin về danh mục các quỹ đầu tư mạo hiểm thành viên trong tờ thông tin thị thực doanh nhân đầu tư mạo hiểm thỏa điều kiện chương trình visa 132B.
 • Các đơn cho visa 132B được đánh giá theo từng trường hợp và tùy thuộc vào một cuộc phỏng vấn đương đơn.

Cách nộp đơn xin visa 132

 • Ứng viên sẽ cần phải hoàn thành mẫu đơn đề cử Visa 132 Business Talent State, trả lệ phí được đề cử và nộp đơn kèm tài liệu bổ sung đến Trung tâm Doanh Nghiệp Di trú (BMC) để được chấp thuận có điều kiện (conditional approval). Không có đề xuất kinh doanh chính thức nào được yêu cầu trong giai đoạn này, tuy nhiên chi tiết về các hoạt động kinh doanh được đề xuất cần phải cung cấp trong mẫu đơn.
 • Nếu đơn của ứng viên được đánh giá là đáp ứng các tiêu chí sẽ được cấp đề cử có điều kiện (conditional nomination). Ứng viên nên tham dự một cuộc phỏng vấn với nhân viên chính phủ Chính phủ Tây Úc hoặc Perth hoặc địa điểm gần nhất. Nếu cuộc phỏng vấn thành công, ứng viên sẽ được cấp Đề cử bang chính thức. Tiếp theo, ứng viên đã có thể tiến hành nộp biểu thức quan tâm (EOI) qua hệ thống với SkillSelect.
 • Trong lần nhập cảnh đầu tiên đến Tây Úc sau khi visa của bạn được chấp thuận, đương đơn được yêu cầu tham dự một cuộc họp với một nhân viên cơ quan di trú doanh nghiệp để đánh giá thêm tiến trình hoạt động kinh doanh đề xuất. Đương đơn sẽ được yêu cầu xác nhận các thông tin liên lạc cho mục đích giám sát hoạt động.
 • Đương đơn được yêu cầu tham gia vào một cuộc khảo sát theo dõi sau khi được chấp thuận thị thực, khoảng 24 tháng sau lần nhập cảnh đầu tiên của bạn.

Việc không/chậm trễ trả lời các yêu cầu có thể dẫn đến BMC không hỗ trợ đơn của ứng viên ở giai đoạn giám sát của Bộ Nội vụ. Ứng viên phải hoàn thành và nộp lại bản khảo sát và phải chứng minh việc đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận Đề cử bang (State Nomination Agreement), bao gồm:

Tổng số vốn chuyển đến Tây Úc

 • Đầu tư kinh doanh
 • Loại hình hoạt động kinh doanh
 • Địa điểm hoạt động kinh doanh
 • Tạo việc làm

Khi đến Tây Úc, người nắm giữ visa 132B Business Talent dự kiến ​​sẽ nhanh chóng tham gia vào việc kinh doanh ở Tây Úc và chịu sự giám sát của cả Bộ Nội vụ và Chính phủ Tây Úc để hỗ trợ hoàn thành các hoạt động kinh doanh.

Các bước nộp đơn xin visa 132

 • Bước 1: Nộp đơn xin Đề cử tiểu bang với Trung tâm Di trú Doanh nghiệp (BMC) và đóng khoản phí là 750 AUD.
 • Bước 2: Nếu nhà đầu tư được cấp Đề cử Tiểu bang và có thể tiến hành nộp Biểu thức bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua hệ thống online SkillSelect.
 • Bước 3: Sau khi được BMC đề cử vào SkillSelect, nhà đầu tư sẽ nhận được lời mời từ Bộ Nội vụ để nộp đơn xin thị thực Kinh doanh 188B. Đơn này phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày bằng hệ thống nộp đơn điện tử của Bộ Nội vụ.

Visa 132, 188 là những loại visa được giải quyết thủ tục nhanh chóng nhất nhưng đòi hỏi phải có đặc điểm kinh doanh phù hợp với yêu cầu chương trình. Mời Quý nhà đầu tư liên hệ với công ty CNW theo form đăng ký bên dưới để được tư vấn mô hình kinh doanh, thẩm định hồ sơ miễn phí.

Xem thêm thông tin định cư Úc: