Visa 188B – Lựa chọn định cư Úc lý tưởng cho doanh nhân

Cũng thuộc dòng visa 188 Kinh doanh đầu tư sáng tạo, visa 188B là “chiếc vé” để các doanh nhân và gia đình định cư Úc thành công với khoản đầu tư từ 1.500.000 AUD. Đặc biệt bang Tây Úc đang đang là nơi tạo điều kiện để các nhà đầu tư có nhiều cơ hội đến sinh sống và phát triển.

Visa 188 định cư Úc

Điều kiện của Visa 188B tại Tây Úc

Visa 188B thuộc dòng visa 188 Đổi mới kinh doanh và đầu tư. Đây là loại thị thực dành cho những nhà đầu tư có nền tảng thành công trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp hoặc đầu tư tài chính.

Tiêu chí Đề cử Tiểu bang Tây Úc đối với visa 188B bao gồm:

 • Nhà đầu tư đạt ít nhất 65 điểm trong bài kiểm tra Đổi mới và Đầu tư kinh doanh.
 • Nhà đầu tư đã có tổng cộng ít nhất 3 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện.
 • Ít nhất một năm trong vòng 05 năm tài chính vừa qua, nhà đầu tư đạt được yêu cầu sau:
  • Trực tiếp quản lý một doanh nghiệp mà nhà đầu tư, đối tác hoặc cả hai cùng kết hợp nắm giữ quyền sở hữu ít nhất 10 phần trăm; HOẶC
  • Nhà đầu tư trực tiếp quản lý các khoản đầu tư của họ, đối tác hoặc cả hai cùng kết hợp với trị giá ít nhất là 1.500.000 AUD.
 • Trong mỗi hai năm tài chính vừa qua, tổng tài sản (cá nhân và doanh nghiệp) của nhà đầu tư có giá trị ròng ít nhất là 2.250.000 AUD.
 • Nhà đầu tư có thể thực hiện Khoản đầu tư được chỉ định (Designated Investment) trị giá 1.500.000 AUD với Tập đoàn Tài chính Tây Úc (Western Australian Treasury Corporation) trong thời hạn 04 năm.
 • Nhà đầu tư có thể chuyển thêm khoản tiền 500.000 AUD cho việc định cư và chi phí sinh hoạt để sinh sống tại Tây Úc.
 • Nhà đầu tư duy trì khoản tiền đầu tư tại Tây Úc khi đáo hạn trái phiếu kho bạc của mình.
 • Nhà đầu tư dưới 55 tuổi hoặc nếu quá số tuổi này thì cần đề xuất tham gia vào một hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang Tây Úc.

Tất cả những người sở hữu thị thực Đổi mới và Đầu tư kinh doanh – visa 188B sẽ đủ điều kiện trở thành thường trú nhân và được nộp đơn xin visa thường trú 888 Đổi mới và Đầu tư kinh doanh. Điều kiện yêu cầu là nhà đầu tư phải nắm giữ Trái phiếu Kho bạc bắt buộc tại Tây Úc trong ít nhất 04 năm và đáp ứng các tiêu chí liên quan.

Đầu tư vào trái phiếu chính phủ sẽ cho phép người nộp đơn chính hoặc phụ đủ điều kiện trở thành thường trú nhân thông qua visa thường trú 888. Người nộp đơn chính có thể nộp đơn xin visa 188 với tài sản đứng tên họ hoặc tài sản chung cùng tổ chức đầu tư. Tại thời điểm nộp đơn xin Thị thực Thường trú Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh visa 888, người nộp đơn được khuyến khích ​​sẽ mua nơi cư trú ở Tây Úc.

Quy trình nộp đơn xin visa 188B

 • Bước 1: Nộp đơn xin Đề cử tiểu bang với Trung tâm Di trú Doanh nghiệp (BMC) và đóng khoản phí là 750 AUD.
 • Bước 2: Nếu nhà đầu tư được cấp Đề cử Tiểu bang và có thể tiến hành nộp Biểu thức bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua hệ thống online SkillSelect.
 • Bước 3: Sau khi được BMC đề cử vào SkillSelect, nhà đầu tư sẽ nhận được lời mời từ Bộ Nội vụ để nộp đơn xin thị thực Kinh doanh 188B. Đơn này phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày bằng hệ thống nộp đơn điện tử của Bộ Nội vụ.

Nếu nhà đầu tư không nộp đơn xin thị thực trong vòng 60 ngày theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đề cử tiểu bang của họ sẽ không còn hiệu lực. Nếu nhà đầu tư vẫn có kế hoạch tiếp tục nộp đơn xin thị thực, họ sẽ cần nộp đơn đăng ký đề cử tiểu bang mới và trả phí nộp đơn cho Trung tâm di trú doanh nghiệp. Xin lưu ý, vì số lượng đề cử Tiểu bang bị hạn chế, không có gì đảm bảo đơn đăng ký lần thứ hai của bạn sẽ thành công và việc đề cử lại không được đảm bảo.

Visa 132, 188 là những loại visa được giải quyết thủ tục nhanh chóng nhất nhưng đòi hỏi phải có đặc điểm kinh doanh phù hợp với yêu cầu chương trình. Mời Quý nhà đầu tư liên hệ với công ty CNW theo form đăng ký bên dưới để được tư vấn mô hình kinh doanh, thẩm định hồ sơ miễn phí.

Xem thêm thông tin định cư Úc: