Canada ra mắt cổng điện tử nhận đơn đăng ký 7 chương trình định cư

(Theo CIC News) Bộ di trú của Canada đang số hóa quy trình nộp đơn thay cho việc nhận hồ sơ giấy trước đây. Một số chương trình định cư Canada đã thực hiện chuyển đổi xong và đang triển khai từng bước việc nhận đơn đăng ký qua hình thức online.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ra mắt cổng thông tin đăng ký thường trú nhân trực tuyến từ ngày 1/4/2021. Bộ di trú Canada đã số hóa quy trình đăng ký và lựa chọn xử lý ngẫu nhiên hồ sơ của những người nộp đơn xin thường trú nhân trong 07 chương trình sau:

  1. Chương trình đề cử cấp tỉnh không thông qua hệ thống Express Entry (PNP) – Non-Express Entry Provincial Nominee Program (PNP)
  2. Thí điểm nhập cư nông thôn và miền Bắc – Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP)
  3. Thí điểm nông nghiệp thực phẩm – Agri-Food Pilot (AFIP)
  4. Thí điểm Nhập cư các tỉnh Đại Tây Dương – Atlantic Immigration Pilot (AIP)
  5. Chương trình Nhà đầu tư được Chọn lọc của Quebec – Quebec Selected Investor Program
  6. Chương trình Doanh nhân Quebec – Quebec Entrepreneur Program
  7. Chương trình cá nhân tự kinh doanh Quebec – Quebec Self-Employed Persons Program

Nộp online là một tùy chọn và hiện đương đơn vẫn có thể đăng ký các chương trình qua hình thức hồ sơ giấy. IRCC sẽ từng bước phân loại trong cổng thông tin mới theo từng nhóm để xử lý hồ sơ. Các chương trình nói trên có lượng thu nhận hồ sơ tương đối thấp hơn so với các phân lớp kinh tế hoặc gia đình khác của định cư Canada.

Cổng thông tin trực tuyến vừa công bố được áp dụng với một nhóm người nộp đơn giới hạn để tích hợp thủ tục nộp đơn mới và thực hiện các cải tiến nếu cần. IRCC cũng đang nỗ lực hướng tới số hóa các chương trình nhập cư dựa trên giấy tờ khác.

Hình thức trực tuyến là một nỗ lực của IRCC để cung cấp cho người nhập cư nhiều lựa chọn hơn để đăng ký thường trú. Hệ thống cũng được kỳ vọng sẽ giúp người nộp đơn tránh được sự chậm trễ trong việc gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện do COVID.

IRCC nói với CIC News rằng, Bộ Di trú Canada đã phát triển các công cụ và triển khai vào thực tế để làm cho hệ thống nhập cư hiệu quả hơn kể từ trước đại dịch. COVID-19 là nguyên nhân thúc đẩy phải thực hiện cấp bách việc nâng cấp hệ thống nhập cư.

Bộ trưởng nhập cư của Canada, ông Marco Mendicino đã từng chia sẻ rằng, tầm nhìn của ông đối với hệ thống nhập cư là cho tất cả các quy trình là trực tuyến để không cần phải tiếp xúc trực tiếp nhằm ứng phó với đại dịch.

Kể từ tháng 3/2020, Canada đã số hóa các bài kiểm tra quốc tịch và tổ chức các buổi lễ nhập tịch trực tuyến. IRCC cũng đưa ra quy trình nhập cảnh trực tuyến, loại bỏ thủ tục phỏng vấn trực tiếp thường trú nhân trong hầu hết các trường hợp.

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin định cư Canada: