Định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot – Phần 1 – Quy trình chỉ định Người thuê lao động

Định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot – Phần 1 -Quy trình chỉ định Người thuê lao động

Video số 1 của loạt 3 video giới thiệu chương trình định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot – Diện lao động Đại Tây Dương. Có ba chương trình nhập cư mới theo thí điểm này nhằm mục đích đưa những người nhập cư có tay nghề cao hơn đến Atlantic Canada.

Xem thêm bài viết về định cư Canada: