Định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot – Phần 2 – Người nộp đơn chứng thực

Định cư AIP, Atlantic Immigration Pilot – Phần 2 – Người nộp đơn chứng thực Đây là video thứ hai của loạt ba phần giới thiệu với bạn về chương trình Định cư diện lao động Đại Tây Dương AIP của Canada. Có ba chương trình nhập cư mới theo thí điểm này nhằm mục đích đưa những người nhập cư có tay nghề cao hơn đến Atlantic Canada.

Video 2 giải thích bước chứng thực của người nộp đơn. Khi bạn đăng ký tuyển dụng, bạn sẽ kết nối với một tổ chức dịch vụ tư vấn định cư được chỉ định.

Xem thêm bài viết về định cư Canada: