Dự đoán số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2021 sẽ tăng cao

Tuy năm tài chính 2020 chưa kết thúc nhưng việc lãnh sự quán Mỹ tại các nước trên thế giới vẫn chưa cấp phát visa EB-5 trở lại khiến các chuyên gia đã có thể dự đoán được số lượng visa của năm 2021. CNW xin giới thiệu bài phân tích của chuyên gia EB-5 Suzanne Lazicki, cây bút nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư EB-5 và di trú Mỹ.

Định cư Mỹ EB-5

Tổng quan EB-5

Trong một năm, giới hạn số lượng thị thực EB-5 trung bình vào khoảng 10.000 visa, với khoảng 700 thị thực cho mỗi quốc gia. Hầu hết các ước tính thời gian chờ đợi thị thực EB-5 sử dụng các mức trung bình đó, nhưng các con số trong thực tế lại khác nhau.

Luật định nghĩa hạn ngạch EB-5 và giới hạn quốc gia theo tỷ lệ phần trăm. Số lượng thị thực EB-5 có sẵn sẽ thay đổi theo hạn ngạch thị thực dựa trên việc làm (Employment – based). Số lượng này có thể tăng thêm, tùy thuộc vào việc sử dụng thị thực dựa trên diện bảo lãnh gia đình (Family – based) của năm đó. Số lượng thị thực diện Bảo lãnh gia đình sử dụng không hết trong năm 2020 sẽ được chuyển sang diện visa bổ sung cho thị thực việc làm năm 2021.

Trong hội thảo trực tuyến với IIUSA vào ngày 16/6/2020, Trưởng phòng Kiểm soát Visa của Bộ Ngoại giao Charles Oppenheim đã chỉ ra rằng giới hạn thị thực EB-5 cho năm 2021 ở mức tối thiểu sẽ hơn 14.000 thị thực (thay vì 10.000 visa như thường lệ?) Vì sao có thể xảy ra điều này? Nếu 14.000 visa mới chỉ phản ánh mức tối thiểu, vậy số visa EB-5 có thể tăng cao đến mức nào? Sự khác biệt trong giới hạn hàng năm có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư phải đối mặt với thời gian chờ đợi nhiều năm?

Luật EB-5

  • Tóm tắt: giới hạn thị thực EB-5 hàng năm là 7,1% của 140.000 (9,940), cộng với 7,1% của bất kỳ thị thực diện Bảo lãnh gia đình không sử dụng của năm trước.
  • Các Đạo Luật Di Trú và Quốc tịch (INA) Mục 201 (c) thiết lập một giới hạn ưu tiên hàng năm tối thiểu dành cho diện bảo lãnh gia đình là 226.000.
  • INA 201 (d) quy định rằng, mức độ di dân dựa trên việc làm hàng năm trên toàn thế giới là 140.000, cộng với bất kỳ sự khác biệt nào giữa thị thực gia đình được ủy quyền và thị thực gia đình được cấp trong năm trước.
  • INA 203 (b) (5) quy định rằng EB-5 (Ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm) nhận được 7,1% mức thị thực dựa trên việc làm trên toàn thế giới.
  • INA 203 (b) quy định rằng số lượng visa EB-5 và EB-4 chưa sử dụng từ một năm sẽ chuyển sang danh mục EB-1 trong năm tới. Trong khi đó, số lượng chưa sử dụng có thể chuyển từ EB-1 xuống EB-2 xuống EB-3. Nhưng EB-5 không nhận được số lượng chưa sử dụng từ bất kỳ loại EB nào khác.
  • INA 202 (a) (2) đặt giới hạn cho mỗi quốc gia đối với người nhập cư ưu tiên ở mức 7,0% trong tổng giới hạn ưu tiên dựa trên gia đình và dựa trên việc làm hàng năm.
  • Thay thế cho việc cố gắng đọc hiểu các tài liệu tham khảo INA, Bản tin thị thực hàng tháng của Bộ Ngoại giao (visa bulletin) cung cấp một bản tóm tắt thân thiện hơn cho người đọc về luật định số visa các diện định cư Mỹ.

Bài học từ năm tài chính 2019/2020 cho chương trình EB-5

Có thể thấy cách tính số visa EB-5 được cấp trong thực tế bằng cách xem xét năm tài chính 2019 và 2020. Trong năm 2019, giới hạn ưu tiên dựa trên diện gia đình là 226.000 thị thực như thường lệ, nhưng Bộ Ngoại giao chỉ quản lý để cấp 209.752 thị thực dựa trên gia đình (FB) theo giới hạn này.

226.000 visa có sẵn – 209.752 được cấp = 16.348 số visa FB không được sử dụng trong năm 2019

Khi Bộ Ngoại giao đặt ra giới hạn số cho năm 2020, do đó, họ đã phân bổ 156.500 tổng thị thực dựa trên việc làm, với 11.111 thị thực cho thị thực EB-5 và 778 thị thực EB-5 mỗi quốc gia.

Giới hạn 156.500 EB cho năm 2020 tương đương với 140.000 thị thực dựa trên việc làm thông thường, cộng với 16.500 dựa trên thị thực gia đình không sử dụng trong năm 2019

EB-5 nhận được 7,1% tổng thị thực EB, vì vậy 156.500 * 0,071 = 11.111

Bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể nhận được 7% tổng thị thực EB-5, là 778 cho năm 2020.

Nói cách khác, giới hạn thị thực EB-5 FY2020 được đặt cao hơn 1.100 visa so với thông thường, nhờ tỷ lệ 7,1% của EB-5 trong gần 16.500 thị thực gia đình không được sử dụng trong năm trước.

Lưu ý rằng thị thực EB-5 chưa sử dụng không được chuyển sang EB-5 từ năm tài chính này sang năm tiếp theo. Giới hạn số EB-5 năm 2019 được đặt ở 10.076 visa, nhưng Bộ Ngoại giao chỉ quản lý để cấp 9,478 visa EB-5 vào năm này. Do đó, 598 thị thực EB-5 chưa sử dụng bị mất vĩnh viễn.

Dự báo số visa EB-5 cho năm tài chính 2020/2021: Tác Động Của Covid-19

Giới hạn ưu tiên dựa trên thị thực diện gia đình cho năm 2020 là 226.000 visa như thường lệ. Nhưng trong thực tế, các lãnh sự quán hiện có lịch sử cấp hơn 90% thị thực gia đình trong năm ngoái hầu hết đã bị đóng cửa bởi đại dịch. Các cuộc phỏng vấn về thị thực bị dừng lại từ khoảng giữa tháng 3/2020, không có mốc thời gian nào kể từ tháng 6/2020 để tiếp tục hoạt động với đầy đủ dịch vụ như trước.

Rõ ràng, nhiều thị thực gia đình sẽ không được sử dụng trong năm nay, chỉ vì lãnh sự quán không thể cấp hết. Mất số thị thực dựa trên diện gia đình trong năm nay đồng nghĩa với việc tăng số thị thực dựa trên việc làm trong năm tới. Trong hội thảo trực tuyến ngày 16/6/2020 với IIUSA, Giám đốc kiểm soát thị thực của Bộ Ngoại giao Charles Oppenheim đã ước tính rằng, giới hạn thị thực EB cho năm 2020 sẽ là ở mức tối thiểu trần và có thể vượt quá 200.000.

Với giới hạn visa diện EB là 140.000, điều đó có nghĩa là ông Oppenheim phải thấy trước ít nhất 60.000 số visa diện FB sẽ không được sử dụng trong năm 2020 (khoảng một phần tư tổng hạn ngạch FB visa). Vì COVID-19 đã dẫn đến việc các lãnh sự quán mất một phần tư thời gian trong năm để cấp thị thực, tương đồng với việc ước tính mất số lượng visa tối thiểu diện FB nói trên.

Vậy việc mất số visa diện FB và tăng diện EB sẽ như thế nào? Điều gì xảy ra nếu lãnh sự quán vẫn không hoạt động cho đến ngày 30/9/2020, thời điểm kết thúc năm tài chính? Điều đó có nghĩa là lãnh sự quán mất đến một nửa thời gian trong năm để cấp thị thực. Có khả năng, điều đó có thể là thị thực FB được cấp ít hơn khoảng 50% thông qua xử lý lãnh sự so với một năm bình thường.

Trong năm 2019, Bộ Ngoại giao đã cấp 190.938 thị thực diện gia đình thông qua xử lý lãnh sự (91%) và 18.814 thị thực dựa trên gia đình thông qua điều chỉnh tình trạng. Trong năm 2018 , số liệu FB là 211.641 xử lý lãnh sự (94%) và 12.449 thông qua điều chỉnh trạng thái.

Trong năm 2020, giả sử rằng việc điều chỉnh trạng thái vẫn tiếp tục như những năm trước, nhưng lãnh sự quán mất từ ba đến sáu tháng xử lý visa FB của năm, chúng ta có thể mong đợi nhiều thị thực hơn được áp dụng cho năm 2020.

Ví dụ: Nếu tất cả thị thực dựa trên việc làm là 200.000 visa, như đã được ghi nhận trong ước tính tối thiểu của ông Oppenheim, thì EB-5 sẽ nhận được 14.200 visa. Nếu EB có được 251.000 visa (nếu COVID-19 khiến lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài đóng cửa đến hết tháng 9 và USCIS không thể phát hết), thì EB-5 sẽ nhận được hơn 17.800 visa.

Điều đó có nghĩa là Ấn Độ có thể mong đợi ít nhất 994 visa và có thể hơn 1.200 thị thực EB-5 có sẵn cho năm 2021. Trung Quốc sẽ đặc biệt được hưởng lợi từ việc tăng số lượng EB-5 hàng năm, bởi vì nước này có nhiều hồ sơ có ngày ưu tiên sớm nhất trong lượng tồn đọng. Trong lịch sử, số lượng visa hạn chế, kết hợp với việc USCIS xử lý rất chậm đã dẫn đến tổng số visa dành cho các quốc gia khác ngoài Trung Quốc chỉ có ít hơn 5.000 thị thực EB-5 hàng năm. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục, nhiều thị thực EB-5 sẽ không được các quốc gia khác sử dụng hết, và như thế, Trung Quốc vẫn sẽ được hưởng lợi.

Trong khi dự đoán mức tăng số visa EB-5 trong năm 2021 cũng cần phải xem xét có bao nhiêu số EB-5 có thể bị mất trong năm 2020. Số lượng visa mất đi này sẽ thay đổi theo quốc gia. Trong hội thảo trực tuyến IIUSA nói trên, ông Oppenheim đã đề cập rằng, hơn 4.500 thị thực EB-5 đã được cấp cho năm tài chính cho đến nay, trong đó, hơn 500 visa, có thể hơn 550 số đã được cấp cho Ấn Độ.

Bảng so sánh số lượng đơn I-526 nộp, xử lý đơn và đơn đang chờ xử lý.Bảng so sánh số lượng đơn I-526 nộp, xử lý đơn và đơn đang chờ xử lý.

Dự kiến thời gian chờ Visa EB-5

Khi Charles Oppenheim đã thực hiện ước tính thời gian chờ visa cho Việt Nam và Ấn Độ, ông đã sử dụng một công thức ước tính tổng số người xin thị thực trong tương lai chia cho 700 thị thực có sẵn mỗi năm. Ví dụ: các ước tính này cho người nộp đơn nộp vào ngày 1 tháng 10 năm 2018:

Ước tính Việt Nam: 5,008 ứng viên / 700 = 7,2 năm chờ đợi

Ấn Độ ước tính: 4.014 ứng viên / 700 = 5,7 năm chờ đợi

Việc Bộ Ngoại giao ước tính thời gian thực chờ đợi sẽ phụ thuộc vào việc cấp visa thực tế chặt chẽ như thế nào với mức trung bình của 700 thị thực có sẵn mỗi năm theo lý thuyết. Ví dụ, Ấn Độ thực sự đã nhận được 760 thị thực trong năm 2019. Người Ấn Độ có khả năng nhận được ít nhất dưới 600 thị thực trong năm 2020, và có tới hơn 1.000 thị thực trong năm 2021, như đã thảo luận ở trên. Đó là mức trung bình ba năm đều trên con số 700 thị thực hàng năm, điều này làm thay đổi cách tính cho một người Ấn Độ bắt đầu chờ đợi từ năm 2018, tùy thuộc vào những gì xảy ra trong những năm tới.

Tình hình 2020/2021 là sự cố ngoài dự kiến của chương trình EB-5. Việc mất visa FB dự kiến ​​/ tăng thị thực EB ở mốc cao trong lịch sử. Việc đóng cửa 25% đến 50% thời gian trong quá trình xử lý lãnh sự trên toàn thế giới sẽ hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả số visa trung bình diện thị thực gia đình không sử dụng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng thị thực dựa trên việc làm trong tương lai. Số visa diện gia đình không được sử dụng trong năm 2018 và 2019, ngay cả khi không có đại dịch, vẫn giúp tổng số visa EB-5 cao hơn mức trung bình.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ