Người nhập cư Canada lâu năm giàu có hơn dân bản địa

Số liệu thống kê mới nhất trong năm 2019 của Statistics Canada cho thấy, những gia đình nước ngoài đến định cư Canada giàu hơn dân bản địa. Đây là kết quả của quá trình sinh sống và làm việc trải dài 20 năm của các gia đình nhập cư tại quốc gia này. Số của cải trong khảo sát được tính đến thời điểm 2016.

Người dân Canada ngày một giàu lên

Nghiên cứu mang tên ‘Sự giàu có của các gia đình nhập cư ở Canada’ đã được công bố vào 16/4/2019. Thống kê đã sử dụng dữ liệu được thu thập trong Survey of Financial Security (Khảo sát An ninh tài chính) được thực hiện vào năm 1999, 2005, 2012 và 2016.

Theo sự phát triển kinh tế chung của Canada, các nghiên cứu cho thấy sự giàu có của người dân (gồm các gia đình nhập cư và gia đình bản xứ Canada) đã gia tăng từ năm 1999 đến năm 2016. Đóng góp đáng kể nhất cho sự tăng trưởng của cải của người nhập cư từ năm 1999 đến năm 2016 là vốn sở hữu nhà ở, chiếm 69% mức tăng của cải cho các gia đình nhập cư. Đóng góp tiếp theo là lương hưu, tài sản kế hoạch hưu trí (RPP) đã đăng ký chiếm 17% của sự gia tăng của cải.

Giá nhà tăng và giá trị tài sản RPP là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tài sản cho các gia đình gốc Canada. Trong khi đó, đối với các gia đình nhập cư, sự gia tăng của cải nhà ở đóng vai trò nổi bật hơn, trong khi gia tăng tài sản RPP đóng vai trò thứ yếu.

Sơ đồ biểu thị phần trăm gia tăng giá trị tài sản của các nhóm gia đình.

Nhóm 1: Các gia đình ở Canada trên 20 năm giàu có nhất

Các gia đình nhập cư có lao động chính ở độ tuổi 45 – 64 đã ở Canada được 20 năm hoặc nhiều hơn đã có tài sản trung bình khoảng 1.06 triệu CAD trong năm 2016. Trong khi đó, những người dân Canada chính gốc sinh ra tại quốc gia này chỉ sở hữu tài sản gần 980,000 CAD.

Dữ liệu khảo sát cho thấy, thời gian sinh sống tại Canada tỉ lệ thuận cùng độ giàu có của các gia đình đến nhập cư. Thời gian sống tại quốc gia này càng lâu, họ càng có thu nhập cao hơn và hoàn toàn có khả năng vượt qua sự giàu có của các gia đình bản địa.

Biểu đồ so sánh gia đình nhập cư và gia đình gốc Canada ở nhóm 1 đã ở Canada trên 20 năm. Màu cam biểu thị gia đình nhập cư.

Nhóm 2: Gia đình nhập cư Canada dưới 20 năm đã tăng độ giàu có đến 134%

Thật vậy, thống kê ở nhóm gia đình nhập cư trẻ hơn, có lao động chính ở độ tuổi từ 35 – 54 và sinh sống tại Canada từ 10 – 19 năm sở hữu 575.695 CAD, kém hơn so với con số 658.607 CAD của người gốc Canada. Tuy nhiên khoảng cách thu nhập của nhóm gia đình nhập cư Canada dưới 20 năm đang thu hẹp lại với nhóm người bản địa. Sự giàu có của họ đã tăng đến 134% kể từ năm 1999, trong đó chỉ số này đối với người gốc Canada là 87%.

Biểu đồ so sánh gia đình nhập cư và gia đình gốc Canada ở nhóm 2 đã ở Canada dưới 20 năm. Màu cam biểu thị gia đình nhập cư.

Nhóm 3: Tương lai hứa hẹn cho các gia đình nhập cư Canada dưới 10 năm

Còn nhóm các gia đình mới đến định cư Canada thì sao? Đời sống của họ thế nào?
Tin vui là cũng giống như nhóm 2, các gia đình nhập cư Canada dưới 10 năm có lao động chính từ 25 đến 44 tuổi đã có khối tài sản trung bình là 271.935 CAD trong năm 2016, so với 349,577 CAD của các gia đình sinh ra ở Canada.

Biểu đồ so sánh gia đình nhập cư và gia đình gốc Canada ở nhóm 3. Màu cam biểu thị gia đình nhập cư.

Các doanh nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động AIPP định cư Canada cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin: