XU HƯỚNG ĐẦU TƯ EB-5 SẮP TỚI

Đầu tư EB-5 trực tiếp có phải là lựa chọn tốt hơn đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng? Chương trình đầu tư EB-5 giúp người nước ngoài và gia đình họ có được thẻ xanh